93 263 96 10 museu@gava.cat

En l’informe “Desarrelats pel canvi climàtic” (disponible en castellà), els científics Julie-Anne Richards i Simon Bradshaw evidencien la desigualtat del canvi climàtic: les comunitats pobres, que generen molt poques emissions d’efecte hivernacle, són les que tenen el risc més alt de veure’s obligades a desplaçar-se en comparació de les persones que més contribueixen al canvi climàtic.

Dades d’entre 2008 i 2016 mostren que, de mitjana, els fenòmens meteorològics extrems van provocar el desplaçament de 14 milions de persones dels països més pobres (el 0,42% del total de la població d’aquests països) enfront del prop d’un milió de persones dels països d’ingressos alts (el 0,08% de la població). El 2016, un total de 23,5 milions de persones es van veure obligades a desplaçar-se per primera vegada com a conseqüència de fenòmens meteorològics extrems. És molt probable que aquesta xifra sigui menor que la real, ja que no té en compte les persones desplaçades per desastres d’”evolució lenta” com ara sequeres o l’augment del nivell del mar. L’informe també estima que només durant els primers nou mesos de 2017, prop d’1,9 milions de persones es van veure obligades a desplaçar-se a causa de les sequeres.

Podeu descarregar l’informe en aquest enllaç.

Fotografia: Vald Sokhin/Panos